Uitleenvoorwaarden

Op alle leveringen van Paspartoe zijn de volgende voorwaarden van toepassing:

 1. Bij ondertekening van de huurovereenkomst is de huurder zelf verantwoordelijk voor tijdige betaling en tijdig retour brengen.
 2. De huurprijs is per maand, de huurperiode is echter minimaal drie maanden.
 3. Bedrijven, instellingen en particulieren kunnen op jaarbasis kunst lenen.
 4. Bij een jaar onafgebroken huren van hetzelfde kunstwerk krijgt men een huurperiode van drie maanden korting bij aankoop van het kunstwerk.
 5. Het huurbedrag dient direct voldaan te worden (contant of PIN). Men dient een geldig identiteitsbewijs te kunnen overleggen. Hiervan wordt ook een kopie toegevoegd aan de huurovereenkomst.
 6. Bij te laat retour brengen wordt de verhuur stilzwijgend met een halfjaar verlengd. Het verschuldigde bedrag zal in rekening gebracht worden.
 7. De kunstwerken mogen niet aan extremen worden blootgesteld zoals warmte, koude, fel zonlicht of vochtige ruimten.
 8. Bij schade aan frames, lijsten, glas of passe-partout worden de volledige herstelkosten in rekening gebracht. Bij schade aan het kunstwerk brengen we de verkoopprijs in rekening.
 9. Alle verkoop en verhuurprijzen zijn inclusief 21% BTW.
 10. Opties en opdrachten voor verhuur zijn niet mogelijk.
 11. Verkoop gaat voor verhuur.
 12. Per afgesloten contract geldt de overeengekomen prijsafspraak.
 13. Bij verlenging is er sprake van een nieuw contract.
 14. Het staat Paspartoe te allen tijde vrij de huur en verkoopprijzen te verhogen.
 15. Prijswijzigingen zijn voorbehouden. Men kan geen rechten ontlenen aan prijslijsten, drukfouten, etc.
 16. Betalingsvorderingen worden overgedragen aan een incassobureau.
 17. De huurder is verplicht om adreswijziging, schade of verloren gaan van werken onmiddellijk te melden bij de Kunstuitleen van Paspartoe.
 18. De huurder dient zelf het transport van en naar de Kunstuitleen te verzorgen. Het is raadzaam om de werken in een deken te vervoeren.
 19. Huurders mogen de kunstwerken niet door middel van fotos, dia's, via internet of op andere manieren gebruiken voor publicatie of reclamedoeleinden.
 20. Paspartoe behoudt te allen tijde het exploitatierecht bij verkoop, verhuur en opdrachten.
 21. In alle gevallen waarbij de bovenstaande regels niet voorzien geldt dat de teammanager van Paspartoe op basis van expertise bindend uitspraak doet.
 22. Men kan ook gebruik maken van de wissel service, die Paspartoe aanbiedt voor particulieren, bedrijven en organisaties. Zij kunnen de schilderijen die worden gehuurd tegen kilometer vergoeding laten bezorgen en/of wisselen. Bel naar 06 11 91 68 52 of mail naar [email protected].

Onze collectie

Wij hebben een groot assortiment aan schilderijen gemaakt door mensen met een beperking. Bekijk de collectie

Contactgegevens

Telefoonnummer:
06 11 91 68 52

E-mail:
[email protected]

Bekijk ook onze folder